KONTAKT

 TAJNIŠTVO

Atletski klub “Samobor 2007”
Andrije Hebranga 26a
10 430 Samobor

Žiro račun kod: Addiko bank

 

IBAN HR9725000091101260654

 

OIB: 39730228501

 

Radno vrijeme: UTORKOM (rad sa strankama od 19-20 h)

                 od 18:00-20.00

 

Tajnica: Dubravka Kufrin

Tajništvo: 091 – 2800 – 071

Info telefon Kluba:  091 -7880 – 392

 

E-mail za članove kluba i upite :  tajnistvo.atletika@gmail.com

 

E-mail: aksamobor@gmail.com