KONTAKT

 TAJNIŠTVO

ZBOG EPIDEMILOŠKIH MJERA tajništvo se obavlja putem telefona ili e-maila

Atletski klub “Samobor 2007”
Andrije Hebranga 26a
10 430 Samobor

Žiro račun kod: Addiko bank

 

IBAN HR9725000091101260654

 

OIB:39730228501

Radno vrijeme: UTORKOM (rad sa strankama od 19-20 h)

Tajnica: Dubravka Kufrin

Tajništvo: 091 – 2800 – 071

Info telefon Kluba:  091 -7880 – 392

 

E-mail za članove kluba (roditelje)  i upite za treninge i djecu :  tajnistvo.atletika@gmail.com

E-mail službeni: aksamobor@gmail.com