RASPORED TRENINGA

Glavni trener  Matej Tandarić

Trenerica “Kids Athletics” i voditeljica atletike Paula zrinjan

E-mail: tajnistvo.atletika@gmail.com

RASPORED TRENINGA

JESEN-ZIMA  od 31.08.2020.

 

LIMAČI  1.   (od 5-7 godina 1. i 2. razredi i mlađi)

utorkom i četvrtkom od 18.00-18.45 h Vani -tartan,

od 01.10.  SPORTSKA DVORANA SAMOBOR

 

LIMAČI 2.   (od 8-10 godina 3. i 4. razredi)

ponedjeljak i srijeda od 18.00-19.00 h  Vani-tartan,

od 01.10. SPORTSKA DVORANA SAMOBOR

 

KADETI ( od 11 do 14 godina od 5.-8. razreda)

ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 19.00-20.00 h Vani tartan

 

od  01.11.2020.

ponedjeljak i srijeda od 18.00-19.30 h SPORTSKA DVORANA SAMOBOR

(tko ne stigne trening je vani od 19.30.00-20.30 ponedjeljak i srijeda)

petak od 18.30-19.30 Trim kabinet-dvorana Samobor

 

 

JUNIORI,SENIORI (+15 godina)

ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak od 20.00-21.30 h Vani-tartan

 

od 01.11.

ponedjeljak i srijeda od 18.00-19.30 h SPORTSKA DVORANA SAMOBOR

(tko ne stigne trening je vani od 19.30.00-20.30 ponedjeljak i srijeda)

utorak i četvrtak  od 18.30-19.30 h  SPORTSKA DVORANA SAMOBOR

petak od 20.00-21.00 h  Trim kabinet-dvorana Samobor

 

 

 

PROLJETNI TRENINZI početkom ožujka Svi treninzi su VANI

LIMAČI 1.- utorak  i četvrtak 18.00 h-18.45 h

LIMAČI 2.-ponedjeljak i srijeda 18.00 h-19.00 h

KADETI Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak  od 19.00-20.00 h ,

JUNIORI,SENIORI (+15 godina) od ponedjeljka do petka, svaki dan od 19.30.00-21.00 h