LIJEČNIČKI PREGLEDI 2024. proljeće

Liječnički pregled je obavezan za sve sportaše.
Liječnički pregledi će se održavati u Domu zdravlja RAKITJE.
Liječnički pregled obavljati će doktorica sportske medicine Alemka Balenović.
Ponedjeljak 26.02.2024.
15.30-16.00 h  (5 sportaša)
16.00-16.30 h (5 sportaša)
Srijeda 06.03.2024.
15.30-16.00 h (10 sportaša)
Ponedjeljak 11.03.2024.
16.00-16.30 h (15 sportaša)
Utorak 19.03.2024.
16.30-17.00 h (10 sportaša)
SVI koji nisu stigli obaviti termin rezervni i zadnji termin je:
10.04.2024. od 11.00-17.00 h (pauza od 13.30-14.00 h).
Potvrdu datuma koji vam odgovara pošaljite na:
tajnistvo.atletika@gmail.com