TRENERSKI SEMINAR

19. veljače 2023. u atletskoj dvorani na velesajmu u Zagrebu održao se godišnji seminar za licenciranje trenera Hrvatskog atletskog saveza na kojem su sudjelovali i naši treneri kluba te dobili licencu zo 2023. godinu.
Teme predavanja:
1. Zaštita djece u sportu (doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković)
2. Osnovne postavke treninga Matee Parlov Koštro (Slavko Petrović)
3. Osnovne postavke treninga Bojane Bjeljac (Mladen Kršek)
4. Distenzija i ruptura – Brzi klinički testovi, procjena i intervencija (Valentin Slogar, bacc.pysioth, Health manager i Winform instruktor)